Onderzoek aan Kolganzen in Europa

In het jaar 1994 begonnen het eerste onderzoekswerk over kol- en rietganzen evenals de nun gans bij de Universiteit van Osnabrück onder de richting van Professor. Dr. Hans Heiner mijnwerker. Sommige jaren was het reeds bezet intensief voordien met rotgans en samen met collega's 1994 een boek betreffende deze gepubliceerde soort.

 

1997 besliste de medewerkers van het werkgroep gansonderzoek toen met wegens de veel taaie liga's belangrijke kwesties te beginnen, een kleur merkend project met halsbanden in kolganzen. Slechts door het individu kan de kleur die waarnemers merkt individuele ganzen erkennen en zo belangrijke ethologischevragen, daarnaast, kwesties van de het cursusgedrag en het kweken biologie ophelderen.

Seit 1998 er bestaat een intensief gemeenschappelijk onderzoekswerk met Dr. B.S. Ebbinge zijn samenwerkend Nederland Institut Alterra in Wageningen. Zorgen van Institut voor traditioneel friesischen Gänsefänger en met hun hulp kon sindsdien zegenen en worden gemerkt kol- en rietganzen.