Deutsch
English

Voorjaar 2017: Master thesis project

Nestgrote, percentage uitgekomen eieren en overlevingsraat van jonge grauwe ganzen in Nedersaksen.

Het toenemende aantal broedende grauwe ganzen neemt toe en dit zorgt voor discussie. In voorbereiding op een mogelijk management plan voor grauwe ganzen, heeft het “Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Consumentenbescherming Nedersaksen” (Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) een project in het leven geroepen, waarin de nestgrote, het percentage uitgekomen eieren en de overlevingsraat van de kuikens wordt onderzocht in twee gebieden. Het eerste gebied bevindt zich in de omgeving van Aurich, en de andere bevindt zich aan de Dümmer See.
Methoden: Vanaf april wordt gezocht naar de nestplaatsen van broedende vrouwen (bij voorkeur vrouwen gezenderde in voorjaar van 2016) waarna het aantal eieren en het gewicht van de eieren wordt bepaald. Zodra de kuikens zijn uitgekomen, keert de student terug naar het nest om het aantal uitgekomen eieren te bepalen. Vervolgens worden de families na het uitkomen nauwlettend gevolgd om de overlevingsraat van de jongen te bepalen. Om de overlevingsraat te kunnen berekenen zoekt de student met een vast interval naar de families om te zien hoeveel jongen nog in leven zijn.
Periode: Wanneer mogelijk tussen 15 maart en eind Juni, andere voorstellen zijn bespreekbaar.
Contact: Heeft u interesse in deze thesis, stuurt u dan een samengevat CV en een korte motivatie per email naar: sander.moonen[at]ifv-vogelwarte.de