Deutsch
English
Русский

Medewerkers gezocht!

Voor komend jaar (2012) zoeken wij in het kader van ons gezamenlijk project met het Institut für Vogelforschung (IfV) Studenten met belangstelling voor het trekvogelonderzoek. Je kunt b.v. voor je bachelor- of voor je master thesis bij ons terecht. Er ligt een lijst met onderwerpen klaar, maar er is ook ruimte om je eigen ideeën in te brengen. Meer info zie hier!

Gezenderde dwergganzen beginnen hon herfsttrek

Balduin Fischer heeft deze drie dwergganzen in Nordfriesland (Schleswig Holstein, Duitsland) kunnen observeren

Sinds een aantal jaren neemt het aantal Dwergganzen af met name de Fennoscandinavische populatie. Sinds 1980 worden Dwergganzen door de Zweedse jagers extra beschermd om de soort als broedvogel voor Zweden te bewaren. Een onderdeel van dit project is een fokprogramma waarbij jaarlijks een vijftigtal jonge vogels (eerste- en tweedejaars) in de bestaande zeer kleine populatie worden bijgezet. In samenwerking met Nabu Niedersachsen, Zweedse en Nederlandse ganzenonderzoekers was het in 2014 mogelijk om 5 vijf Dwergganzen met een satellietzender uit te rusten. Op die manier kunnen hun lotgevallen na de vrijlating worden gevolgd. Nadat de gezenderde Dwergganzen de oorspronkelijke Zweedse broedgebieden hadden verlaten, zijn hun trekbewegingen dankzij hun GPS zenders op internet te volgen. De trek vanuit het noorden begon in September. In Oktober zijn vier gezenderde Dwergganzen in het noorden van Duitsland aangekomen, de vijfde Dwerggans is vanuit Noorwegen overgestoken naar Suffolk in Engeland en enkele dagen later verder getrokken naar België. Daar heeft hij met drie andere Dwergganzen de winter doorgebracht. Een Dwerggans is later in de winter nog naar Noord-Nederland (Drenthe) vertrokken en heeft daar een aantal weken doorgebracht. Inmiddels zijn alle Dwergganzen weer op weg naar het noorden. Hier kunnen je de zenders zien.

Zenderprogramma Brandganzen Niedersachsen: succesvolle afsluiting van winterseizoen!

noe vlegen ze weer!

Op 16 maart 2017 lukte het om bei Freiburg aan de Elbe een grote groep Brandganzen te vangen. Er werden 98 nieuwe geel-zwarte kleurringcombinaties aangelegd. Van deze 98 Brandganzen kregen er 27 een zender op de rug. De kleurringen kunnen gemeld worden op www.geese.org. De verblijfplaatsen van de gezenderde brandganzen zijn via internet te volgen door op hier te klikken.

Kees Polderdijk is een van de Nederlandse ganzenflappers

Video van de plezier van ganzenflappen

Hoe pak je ganzen volgens de oude Friese traditie? Dit en veel meer over een eeuwenoude vismethode is te vinden in deze video. Klick je hier.