Deutsch
English
Русский

Video: Kolguev 2019

Zomer 2019: opnieuw konden Russische en Duitse wetenschappers een hele Arctische zomer op het eiland Kolguev doorbrengen om de broedactiviteiten van steltlopers, eenden en ganzen te bestuderen. Dit resulteerde in een korte film over het wetenschappelijk werk op het "Ganzeneiland". .

Waar overwinteren wulpen uit Noord-Duitsland?

Een rugzakzender zal worden gebruikt om de migratieroutes van wulpen te bestuderen

Grote wulpen behoren tot de bedreigde broedvogelsoorten in Duitsland. In de winter trekken ze naar warmere gebieden aan de Atlantische kust tussen West-Afrika en Engeland. Waar de wulpen van de Noordwest-Duitse bevolking precies overwinteren is tot nu toe onbekend. In een gezamenlijk project met de Universiteit van Osnabrück, gefinancierd door het Federale Agentschap voor Natuurbehoud en met extra steun van de Waddenzee Stichting van Nedersaksen en het district Aurich, werden in mei 2020 42 wulpen gestuurd. De exacte kweekplaatsen worden niet openbaar gemaakt vanwege officiële vergunningen, maar de paden van de trekvogels kunnen wel live op het internet worden gevolgd. Zie hier .

Halsbanden met GPS zender

Gezendeerte Grauwe Ganzen live

In de zomer van 2020 werden de grijze ganzen opnieuw uitgerust met zenders. Dit jaar waren er 2 vogels in Litouwen en 3 in Noorwegen. Sinds 2016 zijn ongeveer 100 grijze ganzen uitgerust met hoge-resolutie GPS-GSM-zenders in Nedersaksen, Nederland en Scandinavië. De focus van het onderzoek lag op Nedersaksen. Nogal wat van deze vogels zijn nog onderweg en hun inmiddels lange reis is te zien. U kunt deze zendvogels nu weer live op het internet vergezellen op hun reis. Klik hier!

Medewerkers gezocht!

Voor komend jaar (2012) zoeken wij in het kader van ons gezamenlijk project met het Institut für Vogelforschung (IfV) Studenten met belangstelling voor het trekvogelonderzoek. Je kunt b.v. voor je bachelor- of voor je master thesis bij ons terecht. Er ligt een lijst met onderwerpen klaar, maar er is ook ruimte om je eigen ideeën in te brengen. Meer info zie hier!

Zenderprogramma Brandganzen Niedersachsen: succesvolle afsluiting van winterseizoen!

noe vlegen ze weer!

Op 16 maart 2017 lukte het om bei Freiburg aan de Elbe een grote groep Brandganzen te vangen. Er werden 98 nieuwe geel-zwarte kleurringcombinaties aangelegd. Van deze 98 Brandganzen kregen er 27 een zender op de rug. De kleurringen kunnen gemeld worden op www.geese.org. De verblijfplaatsen van de gezenderde brandganzen zijn via internet te volgen door op hier te klikken.

Kees Polderdijk is een van de Nederlandse ganzenflappers

Video van de plezier van ganzenflappen

Hoe pak je ganzen volgens de oude Friese traditie? Dit en veel meer over een eeuwenoude vismethode is te vinden in deze video. Klick je hier.